Mindfulness

Mindfulness træning som Mindfulness baseret terapi.

Mindfulness er en af de nyere metoder indenfor den kognitive terapi-tradition. Den har stærke rødder i Buddhismen og yogaen.

Både forskningen og egne erfaringer gennem flere år viser, at det er et effektivt redskab til at forebygge og reducere stress, angst og depression .Der foruden  smerter, forhøjet blodtryk og søvnforstyrrelser samt kan være med til at øge livskvaliteten/selvværd.

Grundlæggende er Mindfulness en særlig måde at være opmærksom og nærværende i nuet på. Du øger evnen til ikke at lade dig rive med at strømmen af tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Mindfulness medvirker til at skabe balance i livet, til at opbygge en rummelighed over for os selv og andre. Lære accept af både gode og dårlige oplevelser som en del af livet.

I Mindfulness træner du således en bevidst opmærksomheds kontrol. Målet er at opnå så stor tilstedeværelse i nuet som muligt. Metoden virker, fordi træningen udvikler en ”metakognitiv” opmærksomhed. Du lærer at observere tankeprocesserne, mens de foregår i stedet for at identificere dig med tankeprocesserne. Eftersom det er tankerne, der skaber dine følelsesmæssige reaktioner, er min erfaring, at denne kontrol kan hjælpe dig til at ændre på eksempelvis negative tankemønstre   –  og således skabe følelsesmæssige og adfærdsmæssige forandringer.

Sagt med andre ord: Ved at observere – og ikke ignorere eller vurdere følelser og tanker – bliver det lettere at se, hvad der driver dig. At se dine tankemønstre og at få et billede af, hvordan du reagerer på eksempelvis stress og pres. Denne bevidsthed om dig selv og dine reaktioner giver mulighed for objektivt at forholde dig til fx en opgave og planlægningen af den i stedet for automatisk at reagere på den ekstra arbejdsbyrde.