Parterapi

Brug for parterapi?

Måske har du/I mærket, hvor ondt det kan gøre, når noget i parforholdet ikke fungerer? Uanset om man er kærester uden børn  – eller man har stiftet familie med et barn eller flere børn, er parforholdet en af vores vigtigste relationer i voksenlivet. Der knytter sig mange følelser, håb og drømme til det

Parterapi kan være løsningen når parforholdet er gået i hårdknude. Parterapien kan være et rum, hvor man får mulighed for at øve sig på en mere hensigtsmæssig kommunikation.

Hvis man giver sig selv og sin partner tid og mulighed at arbejde med det, der er svært, kan det være meget berigende for parforholdet. Temaerne kan tages op i parterapi, og arbejdes videre med derhjemme.

Vi mennesker skabes og påvirkes af de relationer, vi er en del af. Ikke kun de nutidige, men også de fortidige. Parforholdet præges således af den enkeltes baggrund, og parterne bærer i rygsækken tidligere indlærte – og ofte uhensigtsmæssige – mønstre med ind i parforholdet. Disse strategier eller mønstre, som måske er ugennemskuelige og fremmede for den anden, kan føre til konflikter, misforståelser, håbløshedsfølelser og skæv kommunikation.

Alt sammen kan føre til overvejelser om parforholdets opløsning – eller overvejelser om at søge hjælp til at genfinde hinanden.

I parterapien arbejdes der med den enkeltes opfattelser om den anden og den måde, disse forestillinger styrer den relation, som har udviklet sig. Det handler ikke om, hvem der har ret eller uret, men om at forstå de mekanismer, som udspiller sig i parforholdet. Således at forandring gøres mulig.

Temaer i terapien kan eksempelvis være:

  • Konflikter omkring forældreskab
  • Utroskab
  • Jalousi
  • Vrede
  • Vold
  • Utilfredshed med det seksuelle samliv
  • Uenigheder om ansvaret for fællesskabet og hjemmet
  • Fysisk og psykisk sygdom

Hver session er af 1½ times varighed.