Stress

Føler du stress i din hverdag? Få hjælp til at håndtere det med terapi.

Stress er den moderne syge – et produkt af samfundets stadig stigende krav til både voksne og børn. I skolen, på arbejdet og hjemme i familien. Det er et problem for stadig flere mennesker og kan ramme alle; rengøringsassistenten, læreren og erhvervslederen. Alle kan blive ramt af stress i større eller mindre grad.

Stress i mindre doser kan være godt og nyttigt, når du skal præstere ekstra meget i en kortere periode. Men når det bliver en vedvarende og invaliderende tilstand, kan det forstås som en reaktion på, at du er kommet for meget ud af kurs med dig selv i for lang tid.

Hvad er stress?

Det er de forandringer, der pga. øget produktion af stresshormoner, sker i kroppen og hjernen, hvis der netop er en ubalance mellem de krav og forventninger, der kommer fra f.eks. din arbejdsplads, fra familien eller fra dig selv om ”det perfekte” – og så de ressourcer, du er i besiddelse af.

Symptomer kan f.eks. være:

  • øget ulyst, træthed, tristhed
  • hovedpine- og mavepine, svimmelhed, kvalme
  • hukommelses- eller koncentrationsbesvær
  • rastløshed, irritabilitet, ubeslutsom, anspændthed, ængstelse
  • søvnproblemer

Behandling

Fokus for behandlingen hos mig vil typisk være:

  • Selvindsigt og forståelse for egen situation her og nu
  • Redskaber til at håndtere uhensigtsmæssige tanke-og handlemønstre
  • Hjælp til kortsigtede- og langsigtede mål – planlægning
  • Redskaber til at udvikle nye strategier i fremtiden – i overensstemmelse med egne værdier.

Behandlingen vil tage udgangspunkt i netop dine udfordringer. Som primære metoder i stressbehandlingen anvender jeg kognitiv terapi, ACT og Mindfulness.

Det er ikke de potentielle stressfaktorer i sig selv, men hvordan vi opfatter og håndterer det, der vil bestemme graden af oplevet stress.(Seligman/Jon Kabat-Zinn).