Stress

Stress foredrag – 1,5 times varighed – Hvad kan stress fortælle?
V/ Psykolog Helle Mortensen
Stress er et stigende problem i dag især blandt en række offentlige ansatte – herunder pædagoger, lærere og sygeplejersker. I denne kommunale omlægningsperiode med store besparelser, indførelse af modul-ordningen samt ændringer på organisatorisk niveau, kan det være svært for den enkelte medarbejder at bevare roen, motivationen og finde mening i forhold til sit arbejde. Det kan derfor være hensigtsmæssigt og en god gevinst for både medarbejdere og ledelse at tilegne sig indsigt i, hvordan stress kan påvirke, hvad der giver stress, og hvordan stressen kan mindskes.
Stress Foredrag indbefatter emnerne:

 • Hvad er stress og hvilke symptomer er gældende?
 • Hvilke årsager er der til stress?
 • Hvordan kan du personligt afhjælpe stress i din hverdag?
 • Præsentation af forskellige redskaber
 • Hvordan kan arbejdspladsen afhjælpe stress hos den enkelte medarbejder?

Der vil være mulighed for debat og spørgsmål undervejs.
Pris for 1,5 time:
3000,00 kr.
Gruppe-forløb i stresshåndtering
V/Psykolog Helle Mortensen
Dette gruppeforløb henvender sig til pædagogisk personale, der mærker stress eller udbrændthed på egen krop. I gruppeforløbet tages udgangspunkt i den enkelte deltagers arbejdssituation og personlighedsmæssige temaer, hvor vi kigger på eventuelle udløsende faktorer i forhold til stressens forekomst.
Fokus for forløbet vil være fremadrettet, således at udgangspunktet er at undersøge, hvad den enkelte måske har brug for at forandre eller gøre anderledes i forhold til sine omgivelser. Der arbejdes med emner som det at mærke høje krav fra andre eller have for høje krav til sig selv, at have for meget brug for kontrol, følelsen af mindreværd, forvirring i forhold til arbejdsfunktion samt følelsesmæssige problemstillinger som angst, uro, magtesløshed og lav selvværdsfølelse.
I hvert gruppe-forløb er der 5-8 deltagere. Gruppen afvikles over 5 gange med en varighed af ca. 2 timer pr. gang.
Pris: kr. 3500,- pr. deltager.
En gruppe-proces kan være meget givende for den enkelte, da vi som mennesker er sociale væsener og altid vil afspejle os i andre.
Work-shop i stresshåndtering
V/Psykolog Helle Mortensen
Få indsigt i stressforståelse, stresshåndtering i hverdagen, hvad vil stressen fortælle, samt hvilke strategier og redskaber der er anvendelige og kan afhjælpe eller forebygge stress.
Program
Velkommen!

 • Beskrivelse af hvad er stress?
 • Gennemgang af typiske stress symptomer
 • Hvilke årsager er der til stress? – arbejdsrelaterede – personlige!
 • Hvordan forebygger vi stress?
 • Hvad vil stressen fortælle?
 • Hvordan lærer vi at lytte til det kroppen ’siger’?
 • Hvilke strategier og redskaber kan afhjælpe stress?
 • Indførelse i Mindfullness
 • Mulighed for at prøve neuro-feedback
 • Hvilke elementer indgår i dit personlige ”stress-billede” – med temaer som lavt selvværd, høje krav til sig selv, behovet for kontrol, problemer med at sige fra og mærke sine grænser.

Generel information
Work-shoppen henvender sig både til personer, der mærker stress-reaktioner, samt de som ønsker at forebygge. Der er mulighed for at arbejde med egne problemstillinger, men det er ikke et krav for deltagelse.
Pris: kr. 1000,- pr. deltager

For nærmere information: ring på 20 82 56 40 eller send en mail på info@hellemortensen.dk