Sorg og krise

Sorg og krise?

Sorg og krise, livskriser og traumatiske hændelser er en uundgåelig og smertelig del af livet. Hvis du bliver ramt af f.eks. alvorlig sygdom, en ulykke, seksuelle krænkelser, skilsmisse, fyring fra jobbet eller dødsfald i familien er det naturligt, at du kan opleve stærke reaktioner og følelser i den forbindelse.

I terapi kan jeg hjælpe dig med til at bearbejde krisen eller få helet traumet. På sigt kan traumer, der ikke er tilstrækkeligt bearbejdet, vise sig som smerter og ubehag i kroppen. Livslysten og overskuddet kan blive mindsket. Desuden kan et kendetegn efterfølgende eksempelvis være symptomer som angst, søvnløshed, koncentrationsbesvær, hjertebanken og hoved- og mavesmerter.

Der kan være tale om hændelser, der har rødder langt tilbage i tiden eller akutte hændelser. Afgørende for hvordan en krisesituation får lov at præge dit liv er, om du får tilstrækkelig støtte og hjælp til at håndtere de svære følelser.

Med afsæt i det problem, du ønsker at få hjælp til, integrerer jeg Kognitiv terapi, ACT, Mindfulness & Hypnoterapi. Dette giver mulighed for at arbejde på både tanke-, krops- og følelsesniveau.