Selvværd

Lavt selvværd, selvtillid og selvfølelse

Lavt selvværd handler om dine tanker om dig selv. Som mennesker er vi i en konstant vekselvirkning med vores omgivelser. Vi påvirkes af dem, lige som vi påvirker andre gennem hele livet. Selvværdet er altså dynamisk – dvs. foranderligt.

Oplever du en fastlåsthed i forhold til dine problemer med selvusikkerhed eller lavt selvværd? Føler du måske, du ikke er noget værd, og at alle andre er bedre end dig? Så kan terapi give nogle redskaber. For de fleste mennesker er selvfølelsen afhængig af situationen og hvem de er sammen med. Andre oplever imidlertid en grad af selvusikkerhed i de fleste livssituationer. Et lavt selvværd kan måske opleves, som en fast følgesvend livet igennem.

Årsagerne til lavt selvværd kan være mange

Du har måske fået for lidt eller for meget ros af dine forældre. Du har måske ikke fået anerkendelse for den du er eller du har ikke fået dækket dine basale behov for omsorg og kærlighed som barn. Du har måske haft vanskeligheder i skolen, fagligt eller med kammerater, er blevet mobbet eller har følt dig anderledes. Sådanne levevilkår kan have medvirket til, at du ikke ankerkender dig selv, som ’den du er’. I stedet presser du dig selv for meget og bliver en for hård dommer. Dette kan både være i forhold til dine præstationer med job, uddannelse, forælder rollen, osv.

Selvværd hænger sammen med måden, du forholder dig til dig selv på. Hvis du har mange høje forventninger og krav til dig selv, kan du næsten kun blive skuffet og dermed få en forståelse af dig selv, som en, der fejler. Hvis du derimod har et mere realistisk billede af, hvad du skal kunne, og hvordan du skal være, vil du bedre kunne give dig selv opbakning i hverdagen og dermed dagligt give dig en anerkendelse i stedet for nedvurdering.

I terapien integrerer jeg Kognitiv terapi, ACT, Mindfulness & Hypnoterapi, hvilket giver optimale muligheder for at arbejde med den måde, du ser og mærker dig selv på. Vi vil skabe klarhed over dine grundlæggende antagelser, personlige værdier, forventninger til og eventuelle nedvurderinger af dig selv. Målet vil være en mere fleksibel tænkning og et langt bedre tag i dine ressourcer, så du opnår en større tilfredshedsfølelse og accept af dig selv. Vi vil arbejde på at du mærker og forstærker dine egne erkendte eller uerkendte ressourcer bedre. Og vi vil hjælpe dig til at tage de udfordringer, du ønsker, så du oplever at blive mere tilfreds med dig selv og dit liv.

Ved at opleve og forstærke dine erkendte eller uerkendte ressourcer bedre, kan du forøge din selvværdsfølelse.