ACT

ACT

ACT står for ’Acceptance and Commitment Therapy’. Det er metode, som er baseret på Kognitiv Terapi & Adfærdsterapi. Den har baggrund i solid videnskabelig dokumentation.

Går du med problemer som f.eks. angst, depression, stress, smertebehandling, problemer med selvværd m.m., er ACT en tilgang og model, som har vist sig effektiv i forhold til bl.a. disse tilstande og problemer.

I terapien lægger jeg vægt på dine værdier, tanker, accept, engagement og Mindfulness . Vi arbejder således med at udvikle en åbenhed og psykologisk fleksibilitet over for alle de oplevelser, du møder. ACT-modellen er en måde at hjælpe dig med at skabe et rigt og meningsfuld liv – samtidig med at den uundgåelige stress og lidelse som livet vil bringe håndteres effektivt.

Tre vigtige focus-områder:

  • At kunne acceptere dig selv og andre mere fuldt ud.
  • At vælge ud fra dine værdier – hvad vil du gerne livet skal handle om, hvad giver mening og værdi.
  • Hjælpe dig med at vælge handlinger som er i overensstemmelse med dine værdier.

Indenfor ACT antager man, at meget af det du som mennesker kæmper imod er umuligt at komme af med. Tristhed, angst, psykologisk smerte er en del af grundvilkåret ved at være menneske. Snarere end at få det til at gå væk, vil din kamp imod det, ofte forstærke de ubehagelige følelser og oven i købet lede dig væk fra en meningsfuld og livskraftig tilværelse.

Accepter med sindsro de ting som du ikke kan ændre. Hav modet til at ændre de ting som du kan – Og visdom til at se forskellen.