Om Helle

Velkommen hos Psykolog Helle Mortensen i Aarhus C.

Psykolog Helle Mortensen  –  er uddannet Cand.psych. fra Aarhus Universitet og autoriseret af Dansk Psykolog nævn. Tidligere uddannet socialpædagog. Har flere års erfaring som privatpraktise-rende psykolog og nu medstifter af klinikfællesskabet Huset Blachs Gaard, 4 psykologer og 1 psykiater.

Vi lægger stor vægt på tryghed, god service, høj faglighed samt fagligt-og tværfagligt samarbejde.

Terapien tager altid afsæt i netop din problemstilling og jeg kan tilbyde:

  • Individuel samtaleterapi med voksne, unge og børn
  • Coaching & Supervision
  • Familierådgivning & terapi
  • Kurser i:

Børn og sorg
Stress
Mindfullness
Unge og misbrug

Jeg modtager privatbetalende klienter samt forløb betalt af forsikringer, virksomheder og offentlige institutioner.

Samarbejdsaftaler med bl.a. : Danmarks Lærerforening, Aarhus Lærerforening, Dansk Krisekorps, Prescriba, Mølholm, BUPL og efterskoler.

Videreuddannelse:
Kurser og efteruddannelse i bl.a. Kognitiv Terapi, ACT (Acceptance- & Commitment Therapy), Mindfulness, Klinisk Hypnose samt sorg & krise.
Igangværende Specialistuddannelse i Psykoterapi.
To-årig Integral Psykologisk Efteruddannelse – Mindfulness.

To-årig Kognitiv Adfærdsterapeutisk Efteruddannelse, Kognitivt Terapicenter

Tidligere arbejdsforhold:
Nu medejer af Huset Blachs Gaard, privatpraktiserende psykolog.
Fuldtidsprivat praktiserende psykolog i Psykologhuset Sdr. Palæ.
Medstifter af Aarhus-psykologerne (2007-2012)
Ansat i Psykologhuset Århus (2002-2006).
Ansat som underviser på Gimle Daghøjskole i emnerne Stresshåndtering og Mindfulness.
Kandidatafhandling på cand.psych. studiet om børns traumer i f.t. langtidssyge forældre.